Menu

Wijzigingen kindgebonden budget 2015

Uw recht op het kindgebonden budget 2015 is afhankelijk van uw draagkracht op basis van uw inkomen en uw vermogen. Er zijn een paar wijzigingen ten opzichte van 2014. Zo zijn de bedragen van het kindergebonden budget verhoogd en komt er een ouderkop van 2800 euro voor de alleenstaande ouder die aan de voorwaarden voldoet. Nieuw is ook het begrip drempelinkomen dat gelijk wordt gesteld aan 108% van het twaalfvoud van het voor de maand januari van het jaar geldende bedrag aan wettelijk minimumloon. Bij dit drempelinkomen krijgt u de maximale bedragen, maar daarna vindt een snelle afbouw plaats, sneller dan in 2014. In 2014 werd bij de afbouw uw gezamenlijke toetsingsinkomen vergeleken met € 26.147, nu met het veel lagere drempelinkomen van € 19.767.Wel is het afbouwpercentage verlaagd van 7,6% naar 6,75%.

Hoogte bedragen kindgebonden budget 2015

De maximale bedragen voor 2015 als uw inkomen niet hoger is dan het drempelinkomen zijn:

Bedragen kindgebonden budget 2015, maximale toeslag in 2015:

Huishouden
hoogte bedrag
Gezin met 1 kind maximaal
€ 1.032 per jaar.
Gezin met 2 kinderen maximaal
€ 1.823 per jaar.
Gezin met 3 kinderen maximaal
€ 2.006 per jaar.
Voor het vierde en ieder volgend kind
€ 2.006 per jaar plus € 106 extra per jaar.
Alleenstaande ouderkop
€ 3.050 per jaar.

Ook de leeftijd speelt nog een rol:

Als een kind twaalf jaar of ouder is, maar jonger dan zestien jaar, wordt de kgb verhoogd met € 231.

Als een kind zestien of zeventien jaar is, is de verhoging van het kindgebonden budget vanaf de kalendermaand nadat een het kind zestien is geworden € 296 en vanaf 1 augustus 2015 op jaarbasis € 412 (WTOS 17).

Hoeveel kindgebonden budget krijg ik 2015, voorwaarden?

Tot een inkomen gelijk aan het drempelinkomen kunt u het maximale kindgebonden budget. Daarboven geldt de regel dat het totale budget procentueel wordt verminderd. De afbouw bedraagt 7,6% van het verschil tussen uw gezamenlijke inkomen en het drempelinkomen. een rekenvoorbeeld voor zowel 2014 als 2015:

Stel uw inkomen bedraagt 25000 euro en we ronden het drempelinkomen af op 20.000 euro dan hebt u voor het eerste kind in 2015 recht op € 1.032 minus 6,75% van 5.000 euro, ofwel 695 euro.

Stel we maken dezelfde veronderstellingen voor 2014, dan zou u recht hebben op € 1.032 omdat uw inkomen lager is dan het toen geldende toetsingsinkomen van € 26.147.

Wie krijgt het kindgebonden budget als ook kinderbijslag wordt ontvangen

Recht op het kindgebonden budget kan normaal gesproken alleen bestaan als er kinderbijslag wordt ontvangen. Voor een kind van 16 of 17 jaar kan nog een uitzondering worden gemaakt. Situaties zijn ook denkbaar waarbij beide de ouders (gescheiden wonend, meerdere kinderen) kinderbijslag ontvangen. In dat geval kan maar één van hen ook aanspraak maken op het kindgebonden budget. Als co-ouder kunt u alleen het kindgebonden budget krijgen als u ook de aanvrager bent van de kinderbijslag.

Vermogenstoets 2015

Wie meer vermogen heeft dan bij de vermogenstoets is toegestaan, krijgt geen kindgebonden budget. Dit vermogen is geprikt op 80.000 euro plus de vrijstelling in box 3 van de belastingdienst (in 2014 gelijk aan 21.139 euro).

Conclusie kindgebonden budget 2015, let op de veranderingen

Het kindgebonden budget is hoger dan in 2014 en wordt uitgebreid met een toeslag voor de alleenstaande ouder (ouderkop) van € 3.050. Maar de bedragen worden snel kleiner bij meer inkomen. Deze afbouw is in 2015 groter dan in 2014.

Vraag nu een gratis vrijblijvend informatiegesprek aan Afspraak maken
Professionaliteit

Veel ervaring en kennis van alle aspecten rondom scheiding, financiën, ouderschap, verliesverwerking.

Maatwerk

Iedere scheiding vraagt eigen oplossingen op maat, wij denken met u mee. Ook onze prijsafspraken zijn maatwerk.

Menselijkheid

Wij leiden u met respect voor de belangen en gevoelens van u beiden door het scheidingsproces heen.

Alle rechten voorbehouden © 2021 Disclaimer Algemene voorwaarden
nmi nmi tbv