Menu

Partneralimentatie

Onderhoudsplicht en partneralimentatie

Na de scheiding hebben ex-echtgenoten een onderhoudsplicht naar elkaar. Deze verplichting geldt als u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap had. Wettelijk gezien geldt deze onderhoudsplicht niet voor samenwoners tenzij in het samenlevingscontract is vastgelegd dat de behoeftige partner aanspraak kan maken op partneralimentatie.

Het berekenen van partneralimentatie

In de berekeningen voor de partneralimentatie wordt eerst gekeken wat de welstand is geweest tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat bepaalt de behoefte van degene die aanspraak wil maken op partneralimentatie. Daarna wordt gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige. Hoeveel kan hij of zij betalen?

Hoe lang partneralimentatie betalen?

De wettelijke termijn voor het betalen van partneralimentatie, in geval van een scheiding na 1 juli 1994 is nu:

  • maximaal 12 jaar in geval van een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar als het huwelijk langer heeft geduurd dan 5 jaar en er zijn geen kinderen geboren;
  • maximaal het aantal maanden van de duur van het huwelijk als het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen.

Deze termijnen gelden eveneens in geval van geregistreerd partnerschap. Na afloop van bovengenoemde termijnen vervalt de alimentatieverplichting.

Wet herziening partneralimentatie

Per 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking. Deze wet geldt alleen voor nieuwe situaties, dat wil zeggen alleen voor echtscheidingen waarbij het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 is ingediend.

De maximale duur van de partneralimentatie wordt verkort naar 5 jaar, met daarop 3 uitzonderingen:

  • als u langer dan 15 jaar getrouwd bent geweest en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde is ten hoogste 10 jaar lager dan de AOW-leeftijd, dan stopt de alimentatieverplichting op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. De alimentatie kan dus in dit geval maximaal 10 jaar duren.
  • als de alimentatiegerechtigde vóór 1 januari 1970 is geboren en het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd, is de maximale alimentatieduur 10 jaar. Deze extra maatregel vervalt na 7 jaar.
  • Als de uit het huwelijk geboren kinderen nog niet allemaal de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, vervalt de partneralimentatie op het tijdstip dat het jongste kind 12 jaar wordt. De alimentatie kan in dit geval dus maximaal 12 jaar duren.

Zijn op uw situatie meerdere uitzonderingen van toepassing dan geldt de langste termijn.

In overleg afspraken maken over partneralimentatie

Ex-echtgenoten kunnen in onderling overleg de hoogte van de partneralimentatie bepalen. Ook kunnen ze in overleg afwijken van de wettelijke termijnen.
Aan de hand van de berekeningen op basis van de Tremanormen rekenen wij voor u uit wat de behoefte en draagkracht is in uw situatie.

Vraag nu een gratis vrijblijvend informatiegesprek aan Afspraak maken
Professionaliteit

Veel ervaring en kennis van alle aspecten rondom scheiding, financiën, ouderschap, verliesverwerking.

Maatwerk

Iedere scheiding vraagt eigen oplossingen op maat, wij denken met u mee. Ook onze prijsafspraken zijn maatwerk.

Menselijkheid

Wij leiden u met respect voor de belangen en gevoelens van u beiden door het scheidingsproces heen.

Alle rechten voorbehouden © 2021 Disclaimer Algemene voorwaarden
nmi nmi tbv