Menu

Toevoeging bij mediation

Heb ik recht op een bijdrage in de kosten?

Om een aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand gelden er een aantal voorwaarden:
* de mediator moet ingeschreven staan bij de Raad voor de Rechtsbijstand
* het fiscaal jaarinkomen van de aanvrager moet onder een vastgestelde grens liggen
* het vermogen in Box 3 van de aanvrager moet lager zijn dan het heffingsvrij vermogen
* het resultaat na de echtscheiding mag niet meer bedragen dan de helft van het heffingsvrij vermogen

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging wordt deze door de mediator aangevraagd bij de Raad voor de Rechtsbijstand.
De Raad bepaalt aan de hand van uw gegevens en informatie die zij krijgt van de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor een toevoeging.
Het peiljaar voor het vaststellen van de toevoeging ligt twee jaar terug. Er wordt dus gekeken naar de belastingaangifte van twee jaar geleden.
Het fiscaal inkomen voor een alleenstaande mag niet hoger zijn dan € 27.300,00. Het fiscaal inkomen van een éénoudergezin (vader/moeder en een kind op hetzelfde adres) mag niet hoger zijn dan € 38.600,00. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen bedraagt de éénmalige eigen bijdrage € 54,00 of € 107,00.

De grens voor gesubsidieerde rechtsbijstand ligt bij het heffingsvrij vermogen. Voor 2017 (het peiljaar) geldt een heffingsvrij vermogen van € 25.000,00.

Na de scheiding vindt er een resultaatsbeoordeling plaats. Indien de opbrengst na de scheiding meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen wordt de toevoeging ingetrokken en moet u de mediator zelf betalen.
Het heffingsvrij vermogen is voor 2019 € 30.360,00, de resultaatsgrens bedraagt dus € 15.180,00.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een toevoeging of gesubsidieerde rechtsbijstand , kijk dan op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand of neem contact op met Diane,

Vraag nu een gratis vrijblijvend informatiegesprek aan Afspraak maken
Professionaliteit

Veel ervaring en kennis van alle aspecten rondom scheiding, financiën, ouderschap, verliesverwerking.

Maatwerk

Iedere scheiding vraagt eigen oplossingen op maat, wij denken met u mee. Ook onze prijsafspraken zijn maatwerk.

Menselijkheid

Wij leiden u met respect voor de belangen en gevoelens van u beiden door het scheidingsproces heen.

Alle rechten voorbehouden © 2021 Disclaimer Algemene voorwaarden
nmi nmi tbv