Menu

Wat is mediation?

Uitleg van mediation echtscheiding

Mediation bij echtscheiding is het onder begeleiding van een neutrale derde samen onderhandelen over een goede oplossing voor beide partijen bij een conflict of een situatie waar deels tegenstrijdige belangen een rol kunnen spelen.
Mediation vormt een constructief alternatief voor de strijd, het in twee kampen tegenover elkaar staan, bij een echtscheiding. Bij echtscheidingsmediation kiezen mensen voor mét elkaar en niet tegen elkaar.

De rol van de mediator bij mediation bij echtscheiding

Een mediator moet een gedegen opleiding hebben, die hem of haar in staat stelt om op een effectieve manier in te spelen op het conflict tussen partijen. Daarbij gaat het niet om de vraag wie gelijk heeft (zoals een rechter doet), of wie de sterkste is (zoals een scheidsrechter doet), maar om de vraag hoe partijen er gezamenlijk en vooral toekomstgericht uit kunnen komen.

Op zoek naar het gezamenlijk belang bij echtscheidingsmediation

De ervaring leert dat echtscheidingsmediation in veel verschillende soorten conflicten tot bevredigende resultaten kan leiden. De mediator begeleidt partijen bij het naar voren brengen van hun belangen die spelen bij het conflict. Vaak blijkt dat die belangen deels gelijkgericht zijn, deels elkaar aanvullen en slechts voor een deel tegengesteld zijn. Echt tegengestelde belangen vormen natuurlijk een probleem, maar er zijn manieren om daarover probleemoplossend te onderhandelen.

Uiteenlopende belangen komen tot elkaar met medation

De meerwaarde van mediation bij echtscheiding ten opzichte van een (juridische) strijd is dat de verhoudingen tussen partijen er in de regel op vooruitgaan, dat beide partijen vaak tevreden zijn met de uitkomst (in plaats van één van de partijen), dat partijen zich beter houden aan de gemaakte afspraken en dat partijen vaak beter in staat zijn om ook toekomstige verschillen van mening makkelijker aan te pakken. Mediation is een goed alternatief in voornamelijk die conflicten waarin partijen ook langere tijd op elkaar zijn aangewezen.

Kostenbesparende mediation bij echtscheiding

Mediation bij echtscheiding bespaart u over het algemeen veel geld in vergelijking met een proces waarbij twee advocaten (voor elke partij één) zijn betrokken. Behalve dat u in dat geval twee vertegenwoordigers betaalt, duurt het proces langer (en kost u dus meer geld) omdat de communicatie indirect verloopt. Ook ontstaat dikwijls een situatie waar beide partijen in standpunten blijven hangen, waardoor de kosten van het proces niet meer te overzien zijn.

Wij raden u van harte aan uw scheiding mét elkaar te regelen aan de tafel bij een scheidingsbemiddelaar. Bij Convenu Scheidingspraktijk vindt u de echtscheidingsspecialist die u zoekt.

Vraag nu een gratis vrijblijvend informatiegesprek aan Afspraak maken
Professionaliteit

Veel ervaring en kennis van alle aspecten rondom scheiding, financiën, ouderschap, verliesverwerking.

Maatwerk

Iedere scheiding vraagt eigen oplossingen op maat, wij denken met u mee. Ook onze prijsafspraken zijn maatwerk.

Menselijkheid

Wij leiden u met respect voor de belangen en gevoelens van u beiden door het scheidingsproces heen.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Disclaimer Algemene voorwaarden
nmi nmi tbv